So sánh sản phẩm

DỊCH VỤDỊCH VỤ BẢO HÀNH BẢO TRÌ SẢN PHẨM

Sản phẩm của công ty chúng tôi có chế độ bảo hành bảo trì rất tốt, đáp ứng nhanh nhất khi khách hàng yêu cầu. 

 Cung ứng thiết bị vật tư thay thế cho hệ thống kệ

 - Khung kệ.

 - Thanh đỡ ( Beam )

 - Bửng đỡ

 - Support

 Cung ứng vật tư cho hệ thống băng tải

    : Hệ thống băng

    - Động cơ

    - Biến tần

   Khung nhôm định hình

   Ống thép bọc nhụa ABS và các khớp nối

 
Tags: